HRÜ-HADYEK Başkanlığına hitaben müracaat dilekçesi yazıldı.
           Araştırmada görev alacak personel belirtildi.
           Canlı hayvan ile bire bir uğraşacak araştırıcılar işaretlendi.
           Araştırmanın başlığı belirtildi.       
           Kullanılacak hayvan türleri ve sayıları belirtildi.      
           Araştırmanın amaçları özetlendi.       
           Deney hayvanlarında yapılacak işlemler detaylı şekilde açıklandı.  
           Deney hayvanı için deneyin bitiş şekli açıklandı. .
           Deney grupları ve sayıları açıklandı. 
           Deney sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli madde ve/veya durumlar belirtildi.
           Anestezi ve analjeziye yönelik doz, uygulama yolu ve prosedürler belirtildi.
           Deney protokolüne bağlı izlenecek olası sağlık değişiklikleri ve takip etme yöntemleri belirtildi.
           Kısıtlama, yoksun bırakma ve ötanazi yöntemleri açıklandı.
           Deney hayvanının kaynağı belirtildi.
           Deney hayvanının sağlanacağı birim sorumlusundan  “onay” alındı.
           Deney hayvanının barındırılacağı HRÜ’ne ait birimin sorumlusundan “onay” alındı.
           Çalışma için deney hayvanı kullanımı zorunluluğu açıklandı.
           Çalışmanın bilime yapabileceği potansiyel katkılar açıklandı. 
           Taahhütname bütün araştırıcılar tarafından imzalandı.
           Hayvana müdahale edecek araştırıcıların “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” fotokopisi eklendi.
           Başvuru formu CD’ye çekilerek dosyaya eklendi.
           Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi eklendi (çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar
              için gereklidir).
           Hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu eklendi (klinik çalışmalar için yapılacak başvurularda gereklidir).
           Harran Üniversitesinde yapılacak çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi
              eklendi (Harran Üniversitesi personeli olmayanlar için gereklidir).
            HRÜ-HADYEK  başvuru dosyası 2 (iki) kopya çıktısı, 1 CD kaydı ve  ekleriyle birlikte teslim edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Proje Yöneticisi                                                                                                          Tarih:
 
Adı Soyadı, Unvanı:                                                                                      İmza: