Tesis Sorumlusu Veteriner Hekimi
Araş. Gör. Egemen Erdem ÖZTÜRK

Veteriner Hekimi
Araş. Gör. İsmail DEMİRCİOĞLU

Veteriner Sağlık Teknikeri

Yardımcı Personel