Dikkat Edilecek Hususlar
1. Araştırıcılar tarafından eksiksiz ve tam olarak  doldurulmalı, ilerleyen süreçte projede yapılacak değişiklikler belirtilmelidir.  
2. Dışarıdan getirilecek hayvanlar için 1 haftalık karantina süresi proje süresine eklenmelidir.
3. Teknik destek elemanlarının görevleri merkez web sitesinde yer almaktadır. Teknik destek elemanlarından belirtilen işlemler dışında görev talep edilmemelidir.
4. Araştırmacıların ve teknik personelin laboratuvar hayvanı kullanım sertifikası olmalıdır.
5. Formda belirtilen yardımcı araştırıcılar dışında hayvan ünitelerine araştırmacı ya da yardımcı getirilmesi durumunda yönetime önceden bilgi verilmelidir.
6. Çalışmacılar denemede kullanacakları malzemeleri eksiksizce getirmelidirler.
7. Başvuru evrakları HRÜ-HDAM yönetimince belirlenen ve önceden ilan edilen günlerde değerlendirilir.
8. Gerekli evrak tesliminden sonra Tesis Sorumlusu Veteriner Hekimi ile yer ve hayvan ayırma için planlama ve program yapılmalıdır.
9. Deney hayvanları, Laboratuvar kullanımı, kafes ve hayvan bakım vb ücretlerinin tamamının ödenmiş olması ön koşuludur.
10. Proje taahhüt zamanından daha geç bittiği takdirde ilave ücret alınacaktır.

HAYVAN DENEYİ TALEP BAŞLAMA FORM
DENEYSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMA TAAHHÜT FORMU
DENEY SONLANDIRMA FORMU