"Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)" onayını almış çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlara uygun olarak yetiştirilmesi, deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak, bu hedeflere uygun alternatif yöntemler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Harran Üniversitesi, 13 Aralık 2011 tarihli “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe girmesi ile hayvan çalışmaları için gereken alt yapıyı yenileme çalışmalarına başlamış ve ilgili yönetmeliğin talimatında belirtilen özelliklere sahip bir alanda, Osmanbey yerleşkesinde, bünyesinde idari bölüm, araştırma ve uygulama ünitesi ile deney hayvanları üretim ve refah ünitesi olan bir merkez inşa etmiştir.

Yasal gereklilikleri, fiziksel ve teknik donanımları tamamlanan, deneysel çalışmaların yanı sıra deney hayvanları ile ilgili eğitimlerin de verilebildiği merkezde fare, rat ve tavşan üretilip yetiştirilebilmektedir.
Merkez deneyimli personeli ve sağladığı imkânlar ile araştırmacılar için uygun bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Merkezde bakım ve üretim için fare, sıçan ve tavşan kafesleri, operasyon odası, pre/post-operatif bakım odaları, çalışmaların yapılabilmesi için uygun bakım odaları, araştırıcıların çalışmalarını yürütebileceği alanlar yer almaktadır.

Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 Aralık ayı itibarı ile; Osmanbey Yerleşkesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dan fare, rat ve tavşan için kurulum ve çalışma iznini alarak faaliyete geçmiştir. 2017 yılında kanatlı, çitfilik hayvanı türleri için kurulum, üretim, araştırma, uygulama ve çalışma izni için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na müracaat edilerek, Eyyubiye Yerleşkesinde kurulum izni alınmış; üretim, araştırma, uygulama çalışma izni için istenilen şartları sağlanarak faaliyete başlamıştır

Hedefimiz
Harran Üniversitesi'ndeki hayvan deneylerinin standart teknik ve hijyen koşullarında ulusal mevzuata uygun olarak üretimini sağlamak ve gerektiğinde araştırmacılara teknik rehberlik vererek deneyler sırasında gerek araştırmacıların gerekse  hayvanların refah ve güvenliğini  sağlamak ve arttırmaktır.

Politikamız
HRÜ-HDAM, “Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak bölgesinde önemli bir ihtiyaca çare olmayı amaçlamaktadır. HRÜ-HDAM 'in temel hedefi, bilimsel gelişmeleri takip etmek, laboratuvar hayvanları bilimi ile ilgili araştırmalar yapmak, araştırmalarda ve eğitimde kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimini sağlayarak Harran Üniversitesi içinden ve dışından araştırmacıların hayvan refahı konusunda evrensel ilkelere ve bilimsel tekrarlanabilirlik kurallarına göre deneysel çalışma yapmalarını sağlayarak bu alanda kurumsal kimlik ve kültürü zenginleştirmektir.