Harran Üniversitesi'ndeki hayvan deneylerinin standart teknik ve hijyen koşullarında ulusal mevzuata uygun olarak üretimini sağlamak ve gerektiğinde araştırmacılara teknik rehberlik vererek deneyler sırasında gerek araştırmacıların gerekse hayvanların refah ve güvenliğini sağlamak ve arttırmaktır.