MİSYONUMUZ
 
"Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)" onayını almış çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlara uygun olarak yetiştirilmesi, deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak, bu hedeflere uygun alternatif yöntemler geliştirmektir.
 
VİZYONUMUZ
Merkezimiz, üniversitemiz politikaları doğrultusunda bölgemizde ve ülkemizde yapılacak çalışmalarda geleceği şekillendirecek bir araştırma merkezi olmayı, deneysel çalışmalara destek sağlayarak, bilimsel gelişmeleri takip ederek ve altyapı olanaklarını geliştirerek bilim insanlarının merkezimizden memnuniyetlerini arttırmayı vizyon olarak belirlemiştir.