Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi HDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aydın DAŞ
Birim Kalite Elçisi Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Besime DOĞAN DAŞ